Všeobecné informácie

Princíp FANu
Ide o fungujúci systém viac ako 570 verejne prístupných informačných panelov s veľkosťou 115 x 65 cm, rozmiestnených po celej Bratislave.

Obsah FANu
Jeho náplňou je aktuálny program bratislavských klubov, divadiel a kín, informácie o konaných, či pripravovaných podujatiach (hudba, šport, filmové a divadelné premiéry, výstavy, veľtrhy, muzikály, koncerty, ...)

Aktualizácia FANu
Výmena programového plagátu prebieha každý týždeň v stredu a vo štvrtok.

Tlačenie FANu a jeho inštalácia
Podklad FANu tvorí vždy základná farba (mení sa každý týždeň, čím je zdôraznená aktuálnosť a „živosť“ celého systému). Inzercia na FANe môže byť čiernobiela, alebo plnofarebná. Programový plagát je inštalovaný do plastových rámov, ktoré garantujú nielen stabilné miesto, na ktoré sú čitatelia zvyknutí, ale aj určitú úroveň.

Prezentácia akcie v programovom kalendári HUDBA a DIVADLO
Kluby a divadlá s pravidelným programom majú svoj stabilný riadok s aktuálnymi podujatiami, ktoré sa konajú v jeho priestoroch. Kalendár HUDBA a DIVADLO má rozsah od štvrtka do soboty, t.j. 10 dní (akcie konajúce sa vo štvrtok, piatok a v sobotu sa automaticky opakujú v dvoch po sebe idúcich týždňoch).

Prezentácia akcie s predstihom v ploche pre ďalšie akcie
Táto plocha je rozdelená na políčka veľké 3,1 na 6,1 cm (moduly), oddelené od seba čiernymi medzerami širokými 3 mm (vodorovne), 4 mm (zvisle). Moduly je možné ľubovoľne spájať vedľa seba, alebo nad sebou (do celkového rozmeru).

Niekoľko dôvodov, prečo inzerovať práve vo FANe
  • za informácie vo FANe čitatelia nič neplatia
  • vďaka rozsiahlosti siete je FAN dostupný v Bratislave prakticky kdekoľvek a kedykoľvek
  • naši čitatelia nečítajú FAN len jeden krát týždenne, ale hľadajú v ňom potrebné informácie denne
  • vďaka krátkej výrobnej lehote je FAN bezkonkurenčne jedným z najaktuálnejších médií poskytujúcich podobné informácie
  • FAN je jediným informačným systémom, v ktorom sú pravidelne dostupné informácie o nepravidelne sa konajúcich podujatiach a akciách
  • vo FANe môžete mať uverejnenú aj vlastnú kultúrnu udalosť na viac ako 570 verejne prístupných miestach v celej Bratislave
  • inzercia vo FANe má veľmi priaznivý pomer cena/účinnosť
  • grafické spracovanie Vášho inzerátu je zadarmo
  • vďaka týždennej periodicite FANu je možná priebežná aktualizácia dlhodobejších kampaní
  • počet FANov neustále narastá