Uzávierka

Vždy v stredu do 12:00 hod. (7 dní pred vylepením FANu)

V prípade Vášho záujmu o naše grafické spracovanie (zadarmo), je potrebné dodať podklady s predstihom.

Je vo Vašom záujme rezervovať si plochu na FANe dopredu i v prípade, že konkrétne podklady budete dodávať až v dobe uzávierky.